Reg.nr.: 80204633

{cb_roll}

 

Sisseastumisavaldus

Palun võtta vastu mind/minu laps/hoolealune Rider ratsakooli õpilaseks / spordiklubi / huviringi liikmeks. Kohustun tasuma osalustasu vastavalt lepingule ja esitatud arvele.

ISIKLIKUD ANDMED

Ees- ja perekonnanimi
Sünniaeg
Isikukood
Elukoht
Linn
Telefon
E-post

SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED

Õpilase, spordiklubi või huviringi liikme seaduslik esindaja, kes allkirjastab lepingu, tasub õppemaksu/osalustasu ja saab taodelda tulumaksu tagasiarvestust:

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Telefon
Arve soovin saada aadressile

LISAINFO

  • Isikuandmete muutumise korral kohustun koheselt informeerima treenerit (e-mail, telefon)
  • Kohustun eelnevalt informeerima treenerit puudumiste korral.
  • Kinnitan, et minu/minu lapse tervislik seisund on sobilik ratsutamistreeningutel osalemiseks.
  • Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust
Kuupäev
21.01.2020 19:31:37
Direktori otsus: