Reg.nr.: 80204633

{cb_roll}

 

Sisseastumisavaldus

Palun võtta vastu mind/minu laps/hoolealune Rider ratsakooli õpilaseks/ klubiliikmeks. Kohustun tasuma õppemaksu vastavalt lepingule ja esitatud arvele.

RATSAKOOLI ÕPILASE/KLUBILIIKME ANDMED

Ees- ja perekonnanimi
Sünniaeg
Isikukood
Elukoht
Linn
Telefon
E-post

ÕPILASE/LIIKME SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED

Õpilase/Liikme seaduslik esindaja, kes allkirjastab lepingu, tasub õppemaksu/osalustasu ja saab taodelda tulumaksu tagasiarvestust:

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Telefon
Arve soovin saada aadressile

LISAINFO

  • Isikuandmete muutumise korral kohustun koheselt informeerima treenerit (e-mail, telefon)
  • Kohustun eelnevalt informeerima treenerit õpilase/liikme puudumiste korral.
  • Kinnitan, et minu/minu lapse tervislik seisund on sobilik ratsutamistreeningutel osalemiseks.
  • Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust ja nõustun Rider Ratsaspordiklubi õppetöös osalemise tingimustega (Sisekorraeeskiri, Õppekava)
Kuupäev
23.10.2019 06:29:32
Direktori otsus: