Õpilane – isik, kes on seotud Rider Ratsakooliga ratsutamisõppe saamise eesmärgil.
Õpilane, on igati abivalmis, töökas, aitab oma kaasõpilasi, allub treeneri ja talliomanike korraldustele.

Vastutav isik – treener või Rider Ratsaspordikooli poolt määratud korralekutsuv isik.

Kõik õpilased on kohustatud täitma kõikide vastutavate isikute korraldusi, mis puudutavad ohutuse tagamist hobustega tegelemisel, tuleohutuse ja teisi ohutustehnika nõudeid puudutavaid tegevusi.

© 2016 MTÜ Rider. All Rights Reserved